Tin tức »Tin phòng GD và ĐT

Ngày 26 tháng 05 năm 2017

Tin phòng GD và ĐT

Hội nghị tổng kết công tác Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017
Chiều ngày 28/4/2017, UBND quận Cẩm Lệ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017.