Tin tức »Tin phòng GD và ĐT

Ngày 23 tháng 11 năm 2017

Tin phòng GD và ĐT

Dọn vệ sinh, khắc phục hậu quả bão số 12
Công văn số 3033/GDĐT-VP ngày 05 /11/2017 của Sở GDĐT về việc dọn vệ sinh, khắc phục hậu quả do bão số 12

  • Ứng phó bão số 10
    Ứng phó bão số 10 - Các trường chọn tải file để xem nội dung công văn