Tin tức »Tin phòng GD và ĐT

Ngày 26 tháng 04 năm 2017

Tin phòng GD và ĐT

Ngày hội Đọc sách năm học 2016 – 2017
Sự tương tác của con người với các phương tiện nghe nhìn trong giai đoạn hội nhập, toàn cầu hóa tạo nên trở lực đối với văn hóa đọc vốn ít sức đề kháng trước sức mạnh của văn hóa nghe nhìn.