Tin tức »Tin giáo dục

Ngày 05 tháng 06 năm 2020

Tin giáo dục

Bộ GD&ĐT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc
Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) vừa ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam làm căn cứ thống nhất về yêu cầu năng lực cho tất cả ngoại ngữ được giảng dạy trong hệ thống giáo dục. Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (KNLNNVN) được phát triển trên cơ sở tham chiếu, ứng ...