Thông báo

Ngày 24 tháng 02 năm 2018

Thông báo

Cập nhật lúc : 01:40 01/08/2016  

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ năm học 2016-2017
Căn cứ Quyết định số 1499/QĐ-SNV ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo thuộc quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng năm học 2016 - 2017 và thực hiện Kế hoạch số 771/KH-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2016 của UBND quận Cẩm Lệ về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ năm học 2016-2017; Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ thông báo tiếp nhận và tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành giáo dục quận Cẩm Lệ năm học 2016-2017, như sau:

I.   TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC

 

1. Chỉ tiêu tuyển dụng

Xem tại Phụ lục số II kèm theo Kế hoạch số 771/KH-UBND ngày 25/7/2016 của UBND quận Cẩm Lệ.

2. Điều kiện, hồ sơ, thủ tục, hình thức tuyển dụng

Thực hiện theo quy định tại Mục III của Kế hoạch số 771/KH-UBND ngày 25/7/2016 của UBND quận Cẩm Lệ.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển

Từ ngày đăng thông báo đến 17 giờ 30 phút ngày 23 tháng 8 năm 2016. Riêng ngày thứ bảy chỉ tiếp nhận hồ sơ vào buổi sáng.

4. Địa điểm tiếp nhận và trả hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND quận Cẩm Lệ, số 40, đường Ông Ích Đường, quận Cẩm Lệ.  

5. Lệ phí xét tuyển

260.000 đồng/hồ sơ.

 

II. ĐĂNG TẢI THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN KỲ THI TUYỂN

 

Tất cả các thông tin liên quan đến việc tiếp nhận và tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục quận Cẩm Lệ năm học 2016 - 2017 đều được đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử của UBND quận Cẩm Lệ và Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cẩm Lệ, vì vậy các ứng viên dự tuyển thường xuyên truy cập vào trang thông tin điện tử trên để cập nhật các thông tin liên quan.

 

Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ thông báo tiếp nhận và tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2016 - 2017./.

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ năm học 2016-2017


Tải file 1