Thông báo

Ngày 24 tháng 02 năm 2018

Thông báo

Cập nhật lúc : 03:35 24/06/2016  

Quy định việc vận động, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 22/2016/UBND ngày 20 tháng 6 năm 2016 Quy định việc vận động, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Tải file 1