Thông báo

Ngày 24 tháng 02 năm 2018

Thông báo

Cập nhật lúc : 04:53 30/06/2016  

Khung kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 4032/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2016 về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Tải file 1