Thông báo

Ngày 23 tháng 11 năm 2017

Thông báo

Cập nhật lúc : 03:03 06/03/2017  

Kết quả thi tuyển viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Cẩm Lệ, đợt 2 năm học 2016-2017
Kết quả thi tuyển viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Cẩm Lệ, đợt 2 năm học 2016-2017

Tải file 1