Thông báo

Ngày 26 tháng 04 năm 2017

Thông báo

Cấm đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ trên một số tuyến đường
Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng ban hành Thông báo số 591/SGDĐT-CTrTT về việc thông báo cấm đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ trên một số tuyến đường