Thi và tuyển sinh

Ngày 24 tháng 02 năm 2018

Thi và tuyển sinh

Cập nhật lúc : 08:44 20/03/2017  

Quy định tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2017 - 2018 của Sở GD&ĐT
Quyết định số 275/QĐ-SGDĐT ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2017 - 2018

Tải file 1