Lịch công tác

Ngày 26 tháng 04 năm 2017

Lịch công tác


Thứ / BuổiSángChiều
Thứ 2
24/04/2017
07h30: Chào cờ đầu tuần tại Sân UBND quận
08h00: Họp cơ quan
Thứ 3
25/04/2017
08h00: Tham gia tạp huấn bộ tiêu chí lấy trẻ làm trung tâm cho CBQL và GVMN tại MN Trí Nhân và Hoa Ngọc Lan (ngày 25-27)
Thứ 4
26/04/2017
08h00: Cô Đào, Cô Hoa triển khai tập huấn ra đề kiểm tra định kì tại TH Ngô Quyền (02 ngày)
Thứ 5
27/04/2017
Thứ 6
28/04/2017
14h00: Hội nghị Tổng kết PCGD-XMC tại Phòng họp số 1 UBND quận Cẩm Lệ
Thứ 7
29/04/2017
Chủ Nhật
30/04/2017