Thứ 2, 19/06/2017

07h30: Chào cờ đầu tuần tại Sân UBND quận

08h00: Họp cơ quan

Thứ 3, 20/06/2017

08h00: Sở GD&ĐT kiểm tra kí thuật trường MN Bình Minh, MN Hoa Ngọc Lan đạt chuẩn quốc gia

08h00: Thầy Phạm Hồng Thái dợ Ngày Báo chí Việt Nam và tổng kết cuộc thi Câu chuyện truyền thanh thực hiện chương trình "Thành phố 4 an" tại Phòng họp số 1 UBND quận

14h00: Cô Phạm Hồ Quỳnh Uyên họp tại Phòng họp Liên đoàn Lao động thành phố

Thứ 4, 21/06/2017

08h00: Thầy PHạm Hồng Thái, Thầy A đón đoàn kiểm tra Sở Nội vụ tại Phòng Nội vụ quận

08h00: Kiêm tra các điều kiện cấp phép thành lập NLĐLTT (Theo QĐ)

Thứ 5, 22/06/2017

08h00: Kiểm tra các hoạt động dạy học tại các trường Mn (Theo QĐ)

Thứ 6, 23/06/2017

08h00: Thầy Phạm Hồng Thái họp BCH mở rộng tại UBND quận

14h00: Cô Đường Thị Lộc dự họp tại HT UBND quận

Thứ 7, 24/06/2017
Chủ nhật, 25/06/2017