Thứ 2, 22/05/2017

07h30: Chào cờ đầu tuàn tại Sân UBND quận

08h00: Họp cơ quan

Thứ 3, 23/05/2017

08h00: Giao ban Hiệu trưởng các trường học tại PGD

08h00: Sở GD&ĐT kiểm tra các danh hiệu thi đua tại TH Ngô Quyền, TH Hoàng Dư Khương (Cô Lộc, Cô Huyền dự)

08h00: Cô My tham gia học lớp bồi dưỡng Đảng viên mới tại HT UBMTTQ quận (từ 23-31)

Thứ 4, 24/05/2017

08h00: Các trường MN tổ chức Lễ ra trường và Bế giảng năm học 2016-2017 (từ 24-27)

Thứ 5, 25/05/2017

08h00: Các trường THCS tổ chức Lễ Tri ân, Lễ ra trường và Lễ Bế giảng năm học 2016-2017

Thứ 6, 26/05/2017

08h00: Kiểm tra kĩ thuật trường MN Hoa Ngọc Lan đạt chuẩn quốc gia mức độ 2

Thứ 7, 27/05/2017

08h00: Các trường TH tổ chức Lễ Tri ân, Lễ ra trường và Bế giảng năm học 2016-2017

Chủ nhật, 28/05/2017