Thông tin đơn vị »Danh bạ điện thoại

Ngày 24 tháng 02 năm 2018

Danh bạ điện thoại

Cập nhật lúc : 08:47 10/07/2015  

Danh bạ điện thoại

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN CẨM LỆ

1. Cơ quan

Stt

 Tên bộ phận

Số điện thoại

1

Trưởng phòng (Thầy Phạm Hồng Thái)

02363.674214

2

Công đoàn

02363.674307

3

Bộ phận văn phòng

02363.674215

4

Bộ phận Tổ chức cán bộ - Thanh tra

02363.609762

5

Bộ phận Kế hoạch – Tài chính

02363.609763

6

Bộ phận Mầm non

02363.609761

7

Bộ phận Tiểu học

02363.606194

8

Bộ phận THCS

02363.675145

2. Cá nhân

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Phạm Hồng Thái

Trưởng phòng

0935.115599

2

Phạm Hồ Quỳnh Uyên

CTCĐ ngành, Phó trưởng phòng

0934.962767

3

Đường Thị Lộc

Phó trưởng phòng

0983.730157

4

Ngô A

Tổ trưởng HC-TH, TCCB

0905.185727

5

Lê Thị Áhh

Kế toán trưởng

0979.098325

6

Lê Thị Minh Mỹ

Chuyên viên – Tổng hợp

0982.170971

7

Ngô Thùy Hạnh

Chuyen viên – Kiểm tra, TCCB

0905.562028

8

Nguyễn Thành Luân

Chuyên viên – CNTT, Văn phòng

0905.085150

9

Phạn Thị Thanh Huyền

Chuyên viên – TĐKT

0986.983229

10

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Nhân viên văn thư

0935.214434

11

Bùi Thị Thu Hà

Chuyên viên – Mầm non

0987.371137

12

Trần Thái Uyên My

Chuyên viên – Mầm non

0905.444971

13

Ngô Thị Bích Đào

Tổ trưởng MN, TH, GDTX

0905.688975

14

Trịnh Thị Hồng

Chuyên viên – Tiểu học

0906.515932

15

Lê Thị Vân Thanh

Tổ trưởng THCS

01228.361906

16

Lê Thị Thảo

Chuyên viên – Mầm non

 

17

Trần Khắc Bảo

Chuyên viên – HĐNG

0935.722297

18

Nguyễn Thị Thúy Hoa

Chuyên viên – THCS

0905.143543

19

Trần Anh Tuấn Chuyên viên - Kế hoạch, Thống kê 0979.747999
20 Lê Bá Nhu Bảo vệ 0917.982507